Ga direct naar de inhoud van de pagina

Bruil kiest voor water

Bruil uit Ede laat sinds kort cement vanuit het Ruhrgebied in Duitsland per binnenvaartschip aanleveren naar de productielocatie in Deventer. Vervoer over water van dit product is voor betonfabrieken vaak een uitdaging. Er worden verschillende soorten cement van diverse leveranciers in kleine hoeveelheden aangeleverd op de productielocaties. Tussenopslag is dan nodig om binnenvaart interessant te maken. Met het plaatsen van de twee silo’s in Deventer is dit nu mogelijk voor deze specifieke locatie. ... Lees meer

Gezocht: ideeën voor Cleantech Regio

Hoe versterken we het cleantech-karakter van onze regio? In welke plannen gaan overheid en bedrijfsleven investeren? De zeven gemeenten van de regio Stedendriehoek en de Strategische Board zoeken het antwoord op deze vragen voor de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. In 2015 heeft de regio koers bepaald en gekozen voor ‘cleantech’ als leidend thema. ... Lees meer

Einde overlast vuiltreinen tijdens de spits in Apeldoorn

Laatste vuiltrein foto Peter Lous

Afvaltransport per trein tijdens de ochtendspits in Apeldoorn is vanaf 1 juli verleden tijd. Dan treedt er een nieuw vervoerscontract tussen Vuilverwerker Circulus-Berkel en treinvervoerder LOCON in. Hierin is vastgesteld dat er niet meer in de spits gereden mag worden. Deze maatregel is genomen in het kader van het landelijk programma Beter Benutten. Waarin overheden samen met het bedrijfsleven zich inzetten voor minder vertraging in de spits. ... Lees meer

Pleidooi voor grensontkennend samenwerken en programmatische insteek - Bestuurders Cleantech

Regio's spreken in op commissie Algemeen Bestuur en Financiën van provincie Gelderland


Afgelopen woensdagmiddag vergaderde de commissie ABF van Provinciale Staten Gelderland over de Voorjaarsnota 2016. Onderdeel hiervan vormen ook de investeringen en de uitvoeringsstrategie voor de gebiedsopgaven. Twee bestuurders uit de Cleantech Regio hebben hun waardering uitgesproken voor de manier waarop de provincie de samenwerking met partners in het gebied aanpakt. En hebben tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Omgevingsagenda 2.0 van de Cleantech Regio te presenteren. ... Lees meer

Meer nieuws