Samen werken aan een regio in balans

De Regio Stedendriehoek is de plek waar onder meer bedrijven, kennisinstellingen en acht gemeenten werken aan de toekomst van een prachtig stuk Nederland. Deze regio is ons land in het klein met stad én platteland, natuur én bedrijvigheid en bijna een half miljoen inwoners. Wij gaan samen voor slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie van de toekomst. Met onze kleine werkorganisatie in een groot netwerk gaan we de uitdaging aan: een regio in balans waar het ook voor volgende generaties goed leven is.

Slimme groene verstedelijking

Betaalbaar, bereikbaar en duurzaam wonen in een gezonde omgeving voor flink meer mensen, dat is waar we voor gaan. Komende jaren willen we 24.000 nieuwe woningen bouwen en verduurzamen we bestaande wijken. We versterken stationsgebieden als plekken om te wonen, leren en werken en we houden goed in de gaten dat in die groeiende stedelijke omgeving alle voorzieningen voor elkaar zijn.

Vitaal landelijk gebied

Een grote kracht van onze regio is de combinatie van steden en een mooi landelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Dan moet je dat landelijk gebied wel vitaal houden. Daarom werken we aan een gezond water- en bodemsysteem, een hoge kwaliteit van het landschap, goede voorzieningen in het buitengebied, de toekomst van agrarische bedrijvigheid en duurzame voedselproductie.

Regionale economie van de toekomst

Ondernemers zijn graag actief in onze regio en dat zorgt voor werk en inkomen. Het vraagt wel om voldoende fysieke en digitale ruimte. En dat de talentontwikkeling en vakmanschap van inwoners aansluiten bij wat werkgevers nodig hebben. We moeten ook logistiek een sterke regio blijven. Innovatie is de bron van nieuwe bedrijvigheid, we zijn dan ook een kweekplaats voor groene en digitale groei.

We moeten van fossiel af, willen zuinig zijn en zelfstandig. Dus gaan we voor grootschalige energieopwek in de Regionale Energiestrategie. Een complexe uitdaging want ga je voor wind of zon en waar dan precies? En nu al krijgen bedrijven soms ‘nee’ te horen of zit het elektriciteitsnet te vol voor alle energie die we samen opwekken. Dat vraagt om meer capaciteit.

Alleen met slimme en duurzame bereikbaarheid kunnen we genieten van onze woonomgeving, vlot en veilig naar ons werk en als regio aantrekkelijk zijn voor bedrijvigheid. Dat gaat over grote investeringen in wegen en stedelijke stationsgebieden. En het gaat om kleinere maar toch even belangrijke doelen, zoals behoud van die onmisbare buslijn in het buitengebied.

De grootste uitdaging om alle urgente uitdagingen ruimte te geven is de ruimte zelf! Want ga er maar aan staan: we willen natuur, landbouw, wonen, werken, goed van a naar b, rekening houden met klimaat én energie opwekken. Het lijkt onmogelijk maar wij vinden dat het kan en puzzelen actief en innovatief met de schaarse ruimte.